Fag og læseplaner

 

På Stenoskolen følger vi folkeskolens vejledende læseplaner, som kan læses i udgivelserne “Fælles mål” i de enkelte fag fra undervisningsministeriet.
Ved at klikke på det følgende link kan du læse og downloade læseplanerne for de enkelte fag. På Stenoskolen afholder vi folkeskolens afgangsprøver. Skolen er ikke prøvefri i nogle af prøvefagene.
www.faellesmaal.uvm.dk

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hvad angår faget religion har skolen egne læseplaner, der er som følger:

Religionsfaget

 

Lige siden oprettelsen af de katolske skoler i Danmark har det været ambitionen at ville tilbyde undervisning i religion på højt niveau; fagligt, oplevelsesmæssigt og religiøst.

De færdigheder som religionsfaget danner og uddanner til er så relevante som aldrig før. I en stadig mere globaliseret verden med mange livs- og menneskesyn bliver det afgørende vigtigt selv at kunne forholde sig kritisk, kompetent og eksistentielt til både egne og andres værdier og livstydninger. 

FAKS (foreningen af katolske skoler i DK) har derfor taget initiativ til at formulere fagformål og slutmål for religionsfaget. En arbejdsgruppe forestod i 2011 og 2012 arbejdet. Med i processen var religionslærere fra hele landet via 2 seminarer om emnet.

Nedenfor følger henholdsvis fagformål og slutmål:

 

FAGFORMÅL FOR RELIGION

 

Formålet med undervisningen i religion er:

 

 • At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre

 

 • At elevens indsigt i kristendommen vokser, – historisk, nutidigt og eksistentielt

 

 • At elevens tro modnes

 

 • At eleven opnår forståelse for kirkens betydning for fællesskabet om den kristne tro

 

 • At eleven opnår viden om, og udvikler respekt for, ikke-kristne religioner og livsopfattelser

 

Undervisningsmiljøet skaber mulighed for religiøs erfaring

Undervisningen foregår i respekt for den enkelte elevs baggrund, stillingtagen og tro/livsanskuelse

Undervisningen skal ses og forstås i sammenhæng med skolens øvrige liv og virke

 

For religionsundervisningen for skolens elever gælder endvidere:

 

 • Grundlaget for undervisningen er Den Evangelisk-lutherske lære og Folkekirkens liv samt Den katolske kirkes liv og lære.
 • Eleverne skal opnå viden om Den Katolske Kirke

 

 

Slutmål for faget religion

efter 9. klassetrin

 

1)   Filosofi og etik

 

2)   Bibelske fortællinger

 

3)   Dogmatik

 

4)   Kirkehistorie

 

5)   Det religiøse liv

 

 

 

Filosofi og etik

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå filosofiske grundbegreber og anvende dem til at diskutere abstrakte spørgsmål
 • vurdere etiske principper og moralsk praksis
 • udtrykke sammenhænge imellem forskellige værdigrundlag og deres tydninger af tilværelsen.

 

Bibelske fortællinger

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv
 • forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål
 • give eksempler på de bibelske fortællings betydning i sprog, kunst og samfund

 

 

Dogmatik[1]:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forholde sig eksistentielt til kirkens centrale dogmatiske udsagn og læresætninger om Gudsbegreb, skabelse, menneskesyn, inkarnation, synd, nåde, frelse og helliggørelse
 • forholde sig eksistentielt til andre religioners grundbegreber
 • sætte kristendommen i relation til andre religioner og livsanskuelser
 • møde religioner og livsopfattelser med kritisk nysgerrighed og respekt

 

 

Kirkehistorie:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gengive hovedtrækkene i den kristne kirkes udvikling fra urkirken til nutiden
 • forholde sig til forskellige konfessioner og kende deres udtryk og selvforståelse
 • forholde sig til kirken i Danmark og globalt

 

 

Det religiøse liv:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forholde sig til tro og religiøs praksis
 • forstå bønnens væsen som menneskets samtale med Gud
 • forstå og forholde sig til Guds ord; samt til sakramenterne og den øvrige liturgi som et møde imellem Gud og mennesker
 • forstå forholdet imellem religioners budskab og menneskers tro, selvforståelse og etik

 

 

 

 

[1] Dogme:(af græsk δόγμα dógma: “mening”, “læresætning”) er en religions, ideologis e.l. trossætning eller doktrin – eller en grundantagelse (aksiom), som ikke er til diskussion af trosgrunde eller mytologiske årsager. Videnskabelige beviser og analyser vil derfor ikke kunne anfægte et dogme.